Pasta traiteur

pasta traiteur  pasta aan huis

Vanaf heden (23/9/2020) zijn we onderworpen aan dezelfde regels als horeca!

Geen limiet meer op aantal genodigden, wel maximaal 10 per tafel

Corona update: 24 september 2020 (lees meer...)

Coronavirus COVID-19 & privéfeesten in België

Op de veiligheidsraad van 23/9/2020 werd beslist:

– Professioneel georganiseerde evenementen – bv. feesten, recepties, trouwerijen – zijn onderworpen aan de regels voor de horeca. Dat betekent dat er geen limiet is voor het maximale aantal gasten. 

Corona gids voor onze sector

We mogen terug feesten… maar om verdere verspreiding te vermijden is het van belang dat we allen de veiligheidsmaatregelen naleven. 

De richtlijnen kunnen aangepast worden naarmate meer informatie verstrekt wordt of indien deze aangepast worden door de overheid. 

De richtlijnen zijn extra van belang indien je feest zich (deels) richt tot kwetsbare doelgroepen (bijvoorbeeld 65+).

De richtlijnen zijn ook van toepassing tijdens op- en afbouw van het feest.

Alle richtlijnen zijn van toepassing op feesten in feestzalen, op privé domeinen of tijdelijke infrastructuren mits aanwezigheid van cateraar/traiteur. Tuinfeesten zonder cateraar/traiteur zijn beperkt tot 10p. 

CERM, de matrix voor evenementen is niet van toepassing op privé- en/of trouwfeesten.

De richtlijnen zijn gebaseerd op de protocollen van de eventsector en de horeca. 

Richtlijnen voor de bezoeker

 • Bevestig je komst vooraf aan de organisator
 • Kom niet naar het feest als je ziektesymptomen vertoont.
 • Volg de instructies van het personeel en de richtlijnen die geafficheerd zijn op de feestlocatie.
 • Aan het begin van het feest krijg je een plaats toegewezen binnen een gezelschap van 10p. In dit gezelschap, je ‘bubbel’, dien je geen 1,5 meter afstand te houden en dit tot het eind van de avond.
 • Hou 1,5 meter afstand van genodigden, buiten de personen die deel uitmaken van je bubbel van 10p.
 • Beperk je verplaatsingen op het evenement tot de strikt noodzakelijke.
 • Hoest of nies in je elleboog of in een papieren zakdoek die je onmiddellijk nadien weggooit in een vuilnisbak met een deksel (bijvoorbeeld aan de toiletten).
 • Zorg voor een goede handhygiëne, en raak alleen voorwerpen aan die je nodig hebt.
 • Fysiek contact zoals handen geven en kussen is verboden – tenzij met je eigen partner.

Richtlijnen voor de organisator

Deze richtlijnen zijn van toepassing op alle aanwezigen op de feestlocatie, zowel personeel, artiesten, technici, organisatie, …

Algemeen

 • Stel mondmaskers en handgel ter beschikking en zorg ervoor dat alle aanwezigen deze vlot weten te vinden. Signalisatie is hierbij aan te raden.
 • Zorg voor de start van elk feest voor een complete reiniging en ontsmetting van de materialen en ruimtes die gebruikt worden door de medewerkers en de genodigden, inclusief meubilair, deuren, klinken, leuningen, schakelaars, technisch materiaal,(parking)automaten, … Dit geldt ook tijdens de op- en afbouw.
 • Neem tijdig contact met je werknemers, inclusief freelancers, uitzendkrachten en stagiairs, en met externen zoals genodigden, leveranciers, artiesten en anderen die met je organisatie in contact komen, om hen te informeren over de regels op je feest. Heel wat mensen hebben wellicht concrete vragen: het is belangrijk om hen mee te delen tot wie ze zich kunnen
 • Het is aangewezen dat de organisatie iemand voorziet die de naleving van de COVID-19 richtlijnen tijdens het hele feest nauwgezet opvolgt en ook het eerste aanspreekpunt is bij vragen en of meldingen.
 • Maak afspraken zichtbaar vanaf aankomst op je feest, zowel buiten als binnen op de feestlocatie. Indien mogelijk communiceer je hierover reeds duidelijk voorafgaand aan het feest. Je vindt een communicatiekit op de website van de FOD Economie.
 • Vraag de gastenlijst van het geplande feest op voorhand op, incl naam/voornaam/email en tel nr. Elke gast dient tijdig hun komst te bevestigen.
 • Verdeel je bezoekersgroep zowel naar tijd als naar ruimte zodanig dat deze groepen niet met elkaar in contact komen. Denk hierbij aan timeslots, verschillende zones, …
 • Besteed aandacht aan de parking van de feestlocatie, bijvoorbeeld met spreiding van het aantal parkeerplaatsen, zodat een veilige afstand gegarandeerd wordt.
 • Reinig tafels, stoelen en ander meubilair grondig na ieder feest.
 • Voor ventilatie wordt aangeraden om de luchtverversingssnelheid te verhogen en zoveel mogelijk buitenlucht aan te voeren, hetzij door natuurlijke ventilatie, hetzij door mechanische ventilatie, afhankelijk van de gelegenheid. Bij gebruik van mechanische ventilatiesystemen is het onderhoud van kunstmatige ventilatiesystemen volgens de instructies van de fabrikant, met name wat de reiniging en vervanging van de filters betreft, van essentieel belang. Dit geldt ook tijdens de op- en afbouw van het feest
 • Het gebruik van gemeenschappelijke attracties, installaties, animaties, … die aanwezig zijn op het feest zijn enkel toegelaten indien de afstand van 1,5 meter kan worden gerespecteerd. Na elk gebruik worden deze ontsmet. 
 • Er geldt een sluitingsuur conform de horeca, namelijk 1 uur ‘s nachts, tenzij de lokale overheden beslissen om dat uur aan te passen.
 • Doe al het mogelijke om de fysieke afstand van 1,5 meter zo goed mogelijk na te streven. Werk bijvoorbeeld met vloermarkeringen om dat te ondersteunen en om de circulatie te organiseren (vaste, duidelijk gemarkeerde wacht- en looppaden buiten en binnen de feestlocatie). Indien nodig, voorzie dan extra beschermingsmaatregelen, zoals plexischermen of andere fysieke barrières.
 • De verplaatsingen van de genodigden binnen de feestlocatie en daarbuiten worden zo georganiseerd dat elk contact met andere genodigden en met de medewerkers in alle omstandigheden tot een minimum wordt beperkt, steeds met respect voor de afstand van 1,5 meter.
 • Vermijd het gebruik van liften of beperk het aantal personen dat gelijktijdig gebruik maakt.
 • Indien in sommige zones van de feestlocatie de afstand van 1,5 meter tussen personen niet kan gerespecteerd worden, dienen in die zone mondmaskers verplicht te worden gedragen. Denk hierbij ook aan gemeenschappelijk transport van en naar de feestlocatie (bijvoorbeeld ceremoniewagens en bussen).
 • Indien het feest een meerdaagse organisatie is en de genodigden overnachten (hotel, camping, …), dan gelden deze richtlijnen ook op de plek van overnachting.
 • Probeer contact te vermijden door gebruik van walkies
 • De organisator voorziet voor zijn medewerkers een mondmasker en handgel
 • Alle medewerkers gebruiken alleen hun eigen tools of toegewezen materiaal (tools, computer, balpen, walkies,…). Indien materiaal door verschillende medewerkers wordt gebruikt, moeten er handschoenen gedragen worden. Hoofdtelefoons en walkies zijn persoonlijk en kunnen niet doorgegeven worden
 • Gebruik zoveel mogelijk digitale documenten (bijvoorbeeld planning sheets, stylingsheets, call sheets, …). Indien dit niet mogelijk is, moet iedereen over een persoonlijke kopie beschikken.

Hygiëne en reiniging

 • Zorg voor de noodzakelijke handhygiëne voor de medewerkers en de genodigden door geschikte handgel of ontsmettingsmiddelen te voorzien om handen te ontsmetten. Stel die middelen ter beschikking aan de in- en uitgang en waar nodig op de feestlocatie (bijvoorbeeld toiletten, cateringzone, terras, …).
 • Voorzie in de toiletten van de feestlocatie voldoende water en zeep, uitsluitend papieren handdoeken en afsluitbare vuilnisbakken. Het sanitair moet gereinigd en ontsmet worden na elk gebruik. Een toiletdame is aangeraden.
 • Elke reiniging moet worden geregistreerd en consulteerbaar zijn voor de genodigden
 • Bekijk of het openen en sluiten van de deuren mogelijk is zonder de handen te gebruiken
 • Ook in de toiletruimte geldt de 1,5 meterregel tenzij er tussenschotten tot 2 meter hoogte geplaatst worden
 • Hang affiches op met duidelijke instructies voor het correct reinigen van de handen

Onthaal

 • Er wordt geen ere-rij voorzien ter verwelkoming van de genodigden.
 • Kussen / handen geven niet toegelaten.
 • Bij niet-automatische deuren laat je de deuren zoveel mogelijk open staan. Bij tenten worden zo veel als mogelijk zijvakken open gelaten.
 • Plaats een infobord voor de ingang van je feestlocatie, waarbij je hen sensibiliseert, informeert, en hen de voorziene preventiemaatregelen en de regels in verband met de gezondheid van de genodigden toelicht.
 • Richt de onthaalzone in zodat de afstand van 1,5 meter kan worden gevrijwaard tussen de medewerkers en de genodigden, en tussen de wachtende genodigden in de rij. Is dat niet mogelijk, voorzie dan andere veiligheidsmaatregelen, zoals wanden.
 • Er wordt bij voorkeur een beheerde vestiaire voorzien, met medewerkers die handschoenen dragen.
 • Zorg voor een correcte registratie van de aanwezige genodigden met het oog op mogelijke contact-tracing. Minimaal naam + voornaam + telefonische gegevens.
 • Voorzie begeleiding bij aankomst tot seating zodat een veilige afstand gegarandeerd kan worden.

Activiteiten van erediensten en niet-confessionele morele dienstverlening

Conform het Protocol voor religieuze en levensbeschouwlijke activiteiten:

 • De regels van de social distancing – in het bijzonder het houden van 1,5 m afstand ten opzichte van elke andere persoon, behalve voor personen die onder hetzelfde dak wonen – worden strikt gerespecteerd.
 • Het respect van het vooraf bepaalde maximum aantal personen per gebouw.
 • Fysieke aanrakingen van personen en van voorwerpen door verschillende deelnemers is niet toegestaan.
 • Noodzakelijke handhygiëne wordt voorzien en ter beschikking gesteld aan iedereen.

Ceremonie – algemeen

 • Maak gebruik van infoborden, wegwijzers of vloermarkeringen om de ingang en uitgang van genodigden aan te tonen
 • Begeleid de genodigden naar hun zitplaats
 • Hou de ceremonie bij voorkeur in openlucht. Indien niet mogelijk, door bv weersomstandigheden, in een optimaal verluchte zaal
 • Leveranciers en personeel houden minimaal 1,5 meter afstand van de genodigden
 • Fysiek contact onder genodigden of personeel (kussen / handen geven) is niet toegestaan
 • Er worden geen producten/gadgets rondgegeven tussen de genodigden
 • Gadgets per genodigde kunnen wel op de stoel gelegd worden.
 • Bellenblazers niet toegelaten
 • Bloemendecoraties zijn toegestaan maar worden niet meegegeven met de genodigden

Catering

 • Het respecteren van de 1,5 meter afstandsregel, het gebruik van mondmaskers voor het zaalpersoneel en de algemene verantwoordelijkszin is de basisregel
 • Een receptie gaat verplicht door met zitplaatsen. Gezelschappen van 10p verplaatsen zich niet onder andere gezelschappen
 • Consumeren aan de bar is niet toegelaten
 • Tafels worden zo opgesteld dat de afstand van 1,5 meter tussen de tafels gewaarborgd is. Het aantal tafels moet hieraan aangepast worden. Van deze regel kan worden afgeweken indien er een voldoende hoge barrière is voorzien (bijvoorbeeld van plexiglas, minimaal 2 meter hoog).
 • Het is verplicht dat de catering op evenementen (recepties, diners, …) zoveel mogelijk zittend wordt georganiseerd. Buffetten zijn toegestaan.
 • Er kunnen maximum 10 personen samen aan een tafel. De algemene regels over de toegestane sociale contacten, zoals vastgelegd door de overheid, moeten worden gerespecteerd.
 • Een menukaart aanbieden die door de verschillende genodigden in handen genomen wordt, is absoluut af te raden. Gebruik hiervoor infoborden of een individuele menukaart voor iedere genodigde.
 • Gebruik zoveel mogelijk tafellakens, placemats, servetten, … voor éénmalig gebruik (zowel wegwerp als afwasbaar, zie verder).
 • Zet geen boterpotjes, zout- en pepervaatjes, olie en azijn, broodmandjes, siervoorwerpen, … op tafel.
 • Bloemendecoraties zijn toegestaan maar worden niet meegegeven met de genodigden
 • Het dragen van een mondmasker is verplicht voor het personeel in de bediening. Dit geldt ook voor het personeel in de keuken en bij uitbreiding voor alle personeel behalve voor functies waarbij de veiligheidsafstand van 1,5 meter kan worden gerespecteerd (bv ceremoniespreker, muzikant)
 • Indien er gebruik wordt gemaakt van koffiemachines en dergelijke worden deze telkens tussen 2 klanten ontsmet of worden ze door het personeel bedient.
 • De organisatie van een zelfbedieningstoog moet zodanig zijn dat ALLE bulkproducten ontoegankelijk zijn voor de klant (dit wil zeggen inclusief bestek, serviesgoed, … en te consumeren gerechten). Alle gerechten worden geserveerd door medewerkers die zeer strenge handhygiëneregels hanteren en mondmaskers dragen. Dit geldt voor alle voedingswaren onder alle omstandigheden, dus ook borrelhapjes, snoepbuffetten, …
 • Bij het aanschuiven aan een buffet dient ook de 1,5 meter te worden gerespecteerd.
 • Voor andere richtlijnen hieromtrent, en richtlijnen inzake consumptie van drank die hier niet worden opgenomen, wordt verwezen naar de Covid-19-richtlijnen in de horeca sectorgids.
 • Bruidstaart/dessert worden aangeboden als eenmansporties of dessertenbuffet met bediening van een vaste medewerker voorzien van mondmasker en handschoenen.
 • Glazen, tassen, servieswerk en bestek moeten na ieder gebruik gewassen worden met zeep en gespoeld worden (cfr. horeca sectorgids)
  • Glazen enkel spoelen in koud water met een spoelmiddel volstaat niet.
  • Machinaal afwassen heeft de voorkeur boven met de hand afwassen. Als je met de hand afwast, is het aangeraden om heet water en detergent te gebruiken. Eventueel kan je naspoelen met koud drinkbaar water.
  • Indien het niet mogelijk is om met heet water af te wassen, moet je extra aandacht besteden aan volgende punten:
   • het gebruikte afwaswater moet altijd schoon worden gehouden,
   • gebruik steeds voldoende detergent (volgens de aanbevelingen van de producent),
   • laat de glazen voldoende lang weken in het water met detergent, spoel na met drinkbaar water.
  • Gebruik een afwasbak voor het afwassen en een andere afwasbak voor het naspoelen. Laat de glazen goed uitlekken en drogen voor ze opnieuw gebruikt worden. Droog bij voorkeur niet af met een handdoek. Als dit niet te vermijden is, zorg er dan voor dat je zo vaak als nodig een propere handdoek neemt. Was de handdoeken steeds na gebruik.
  • Was je handen voor je de gewassen glazen aanraakt.

Fotoshoot

 • De fotograaf houdt 1,5 meter afstand van de genodigden
 • Foto’s binnen het gezelschap van 10p zijn toegelaten
 • Foto’s tussen gezelschappen met 1,5 meter afstand naar andere gezelschappen toe zijn toegelaten
 • Er worden geen photoprops toegelaten
 • Bij gebruik van een photobooth en een zitbankje, dienen deze ontsmet te worden na elk gebruik of voorzie stokjes die na elk gebruik weggegooid worden.

Optredens

 • Loges of kleedkamers worden niet gedeeld. Het aantal aanwezigen in de backstage wordt tot een minimum beperkt.
 • Artiesten dienen in de mate van het mogelijke de 1,5 meter regel te respecteren.
 • Voor elke artiest die make-up nodig heeft, wordt een gepersonaliseerde make-up kit voorzien. Er wordt zoveel mogelijk wegwerpmateriaal gebruikt. Make-up artiesten dragen een mondmasker en handschoenen. De werkplek van elke make-up artiest moet minstens 1,5 meter van elkaar verwijderd zijn. Indien dit niet mogelijk is, moet er een beschermingswand voorzien worden
 • Showprops kunnen niet tussen verschillende artiesten doorgegeven worden.
 • Technische crew die nabij artiesten komen, dragen altijd een mondmasker.
 • Voorzie gepersonaliseerde micro’s voor elke artiest.
 • Deze regels gelden ook tijdens de repetities.
 • Goochelaars dienen afstand te houden van de genodigden.

Varia

 • Het wordt aangeraden om het geluid op een event te beperken tot 80dB zodat genodigden en medewerkers hun stem niet moeten verheffen (en zo het besmettingsrisico vergroten). Indien de geluidsnorm niet kan worden nageleefd, dan is het dragen van een mondmasker verplicht. Dit is ook van toepassing bij optredens.
 • Alternatief dansfeest : creëer een gezellige zomerbar met optreden, DJ of achtergrondmuziek.

Door bovenstaande richtlijnen te respecteren kun jij straks ten volle genieten van jouw feest en kunnen alle anderen nà jullie straks ook genieten van hùn feest!

Referenties

Smaakmaker op Maanrock Mechelen

Nationaal culinair bondscoach Jo Nellisen

Check ons op Facebook

Pastafeesten is één van de websites van cateringfeesten (Facebook)

Aantal beoordelingen op Facebook

%

Onze reviewscore

Aantal feesten 2018

Aantal feesten 2019

Waarom wij?

N

Flexibele service

 • oplossingen veggie / kids / allergieën,…
 • Tot 2 dagen vooraf aanpassingen doorgeven
N

Good Food, Good Mood

 • Met pasta kies je iets wat iedereen graag eet.
 • Enorme mogelijkheden tot variëren
N

Vlotte en transparante communicatie

Proef de sfeer

Pastafeesten biedt verschillende pastabuffetten aan.

 Vind hier onze pasta’s.

Via contact kan je ons mailen en onze persoonlijke gsmnummers terugvinden

Liever iets anders?

Paellafeesten.be

Tapasfeesten.be

Wokfeesten.be

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten